Reglementen

De naleving van de ‘huishoudelijke reglementen’ en een verklaring omtrent gezondheid.

Fitnesscentrum Body-Sport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig letsel of medische complicaties als gevolg van gebruik van de geboden faciliteiten.
Body-Sport raadt ieder ten zeerste aan om geregeld de huisarts te consulteren, zeker voor het beginnen van nieuwe activiteiten. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn verder voor niemand anders dan de instructeur/trice ter inzage. De lijst is bedoeld om de instructeur/trice rekening te laten houden met uw persoonlijke gesteldheid opdat u optimaal rendement uit uw inspanning kunt halen.

1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een termijn van 3/6/12/24 maanden. Na deze periode kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk bij de leiding van Body-Sport Opzeggen uitsluitend aangetekend!

2. Inschrijfkaarten en/of contributies zijn persoonlijk en dus niet overdraagbaar.

3. Bij betalingsachterstand wordt onze vordering uit handen gegeven aan een incassobureau.

4. Bij niet op tijd betalen zal 7,50 € aan administratiekosten in rekening gebracht worden. Bovendien geeft dit aan Body-Sport het recht om het lid de toegang tot de sportschool te ontzeggen en de maandelijkse bijdragen, tot de einddatum, te verlangen en het contract te ontbinden. Teven zal Body-Sport alle kosten samenhangend met deze procedure vorderen op het lid.

5. Lidmaatschappen voor een bepaalde tijd kunnen tijdens deze overeengekomen tijd op geen enkele manier en om geen enkele reden verbroken worden en zullen dus ten alle tijde tot de einddatum moeten worden voldaan.

6. Body-Sport behoudt zich het recht voor periodieke prijswijzigingen door te voeren.

7. In geval van (langdurige) ziekte kan de contributie worden stopgezet, e.e.a. in overleg met de leiding.

8. Inschrijving en/of dagbezoek aan de school houdt in: acceptatie van de reglementen. Het zich niet houden aan de reglementen kan toegangsontzegging inhouden.

9. In geval van vakantie wordt de contributie gewoon doorberekend.

10. Indien door omstandigheden buiten de verantwoording van de school, lessen worden gemist, dan kunnen die niet verschoven, gedeclareerd of ingehaald worden.

11. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing, verduistering, diefstal of schade aan persoonlijke bezittingen, evenals letsels.

12. Het is niet toegestaan eigen drank en/of consumpties te nuttigen in de sportschool.

13. Opzegging wegens lichamelijke klachten, blessures enz. worden NOOIT geaccepteerd zonder begeleidend schrijven van arts of behandelend specialist!

14. In gevallen waarin deze reglementen niet voorzien beslist de leiding.

Marco Hoogkamer

Molenlaan 35

Body-Sport

071-5614070